Pojištění zemědělské

Pojištění zemědělské

Zemědělské pojištění se dělí do tří základních skupin. Pojištění zvířat, pojištění plodin a speciální pojištění. U hospodářských zvířat se pojišťují rizika dle veterinárního zákona na tak zvanou nákazu a je zde možnost dopojistit i volitelné rizika jako například přehřátí, úraz, zásah elektrickým proudem atd.. Pojištění plodin má tří základní skupiny a to pojištění rostlinky, pojištění sadů a pojištění lesů. U těchto segmentu se nejčastěji pojišťuje požár, krupobití, vichřice, záplava a povodeň. Do speciálního pojištění patří pojištění různých exotů, ať v rostlinné, nebo zvířecí říši.

  • Pojištění hospodářských chovů
  • Pojištění plodin
  • Pojištění speciální

Pro bližší informace volejte naší společnosti nebo nám napište.