Odpovědnostní pojištění průmyslu a podnikatelů

Další skupinou rizik, které mají časté zastoupení u pojistných událostí PODNIKATELŮ jsou škody odpovědnostní. Pojistitelé v České republice tyto odpovědnosti rozdělují do několika skupin dle zaměření a potřeb klientů. Z pojistek odpovědnosti se hradí škody na zdraví a majetku a tak zvané finanční škody, škody na věcech převzatých čí užívaných, ekologické škody a škody na životním prostředí. Další kategorie jsou profesní pojistky odpovědnosti, kam například patří účetní, projektanti, doktoři, advokáti atd.. Další samostatnou skupinou je skupina autodopravců a zasilatelů. Příkladem pojistek odpovědnosti jsou.

  • Pojištění odpovědnosti obecné
  • Pojištění odpovědnosti profesní
  • Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
  • Pojištění odpovědnosti ekologických škod
  • Pojištění odpovědnosti autodopravce
  • Pojištění odpovědnosti zasilatele
  • Pojištění odpovědnosti nepravého zasilatele

Pro bližší informace volejte naší společnosti nebo nám napište.