O nás

A.T.K. servis s.r.o. je makléřská společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 32 884, na základě registrace u České národní banky – orgánu státního dozoru v pojišťovnictví vedena jako pojišťovací makléř pod číslem registrace 206974 PM a pojišťovací agent pod číslem registrace 206973 PA ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění, oprávněna k provádění zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti pojišťovnictví.

A.T.K. servis spolupracuje s celým spektrem pojišťoven, působících na českém trhu a tím dokáže poskytnout svým klientům vyčerpávající a vždy aktuální informace o možnosti pojištění na základě porovnání a vyhodnocení produktů nabízených pojišťovnami. Poskytnout konzultační a poradenskou činnost s porovnáním pojistného rizika, důrazem na co nejmenší finanční účast při maximální přidané hodnotě produktu a plném pokrytí potřeb klienta. Konečné rozhodnutí o tom, jaká pojistná smlouva bude uzavřena, musí být výhradně v souladu a přáním klienta.

Profesionalitu při provádění všech uvedených činností a služeb, které nabízíme našim klientům zaručujeme využíváním dlouhodobých zkušenosti našich odborníku v jednotlivých oborech pojišťovnictví, účetnictví a finančnictví.

Dále máme sjednanou pojistku odpovědnosti s limitem 100.000.000,- s územním rozsahem Evropa.

Osvědčení a pojištění odpovědnosti

Osvědčení - Michal Boček, DiS.


Osvědčení - Michal Boček, DiS.

Potvrzení o splnění podmínek následného vzdělávání


Potvrzení o splnění podmínek následného vzdělávání

Pojistka A.T.K. servis


Pojištění odpovědnosti