Majetkové pojištění občanů

Majetkové pojištění občanů

V dnešní době, kdy jsou čím dál častější nepříznivé povětrnostní vlivy je důležité chránit nemovitý a movitý majetek OBČANŮ proti živlům jako je záplava s povodní, vichřici a krupobití tíhou sněhu atd. Poslední dobou jsou i časté škody na majetku způsobenou vandalismem či krádeží. Naše společnost A.T.K. servis s.r.o. zajišťuje od všech největších pojistitelů v České republice zajímavé produkty, které nabízí svým klientům.

  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění movitých věcí
  • Pojištění krádeže
  • Pojištění vandalismu

Pro bližší informace volejte naší společnosti nebo nám napište.