Majetkové pojištění podnikatelů

Majetkové pojištění podnikatelů

V dnešní době, kdy jsou čím dál častější nepříznivé povětrnostní vlivy je důležité chránit nemovitý a movitý majetek PODNIKATELŮ proti živlům jako je záplava s povodní, vichřici a krupobití tíhou sněhu, zemětřesením atd.. Poslední dobou jsou i časté škody na majetku způsobenou vandalismem či krádeží. Další zajímavý produkt je pojištění přerušení provozu, které podnikatelům pomáhá zmírnit dopady škod na zastavení výroby. Naše společnost A.T.K. servis s.r.o. zajišťuje od všech největších pojistitelů v České republice zajímavé produkty, které nabízí svým klientům.

  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění movitých věcí
  • Pojištění krádeže
  • Pojištění vandalismu
  • Pojištění strojů
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění přepravy peněz

Pro bližší informace volejte naší společnosti nebo nám napište.